Showing all 2 results

Show sidebar

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น ATK082

฿ 90,000.00 ฿ 54,000.00 บาท
ตู้อลูมิเนียมขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรอบไม้อัด ไม้เนื้อแข็งและภายในลิ้นชักแต่ละชั้นรองด้วยผ้า

ลิ้นชักอลูมิเนียม 2 ชั้น ATK057

฿ 32,000.00 ฿ 19,200.00 บาท
ลิ้นชักอลูมิเนียมขนาดเล็กประกอบด้วยกรอบไม้อัด ไม้เนื้อแข็งและภายในลิ้นชักแต่ละชั้นรองด้วยผ้า